Tijdloos verliefd

Iedereen is er op voorbereid. Haar nichtje Charlotte gaat een tijdsprong naar het verleden. Als sinds het begin is Charlotte er op voorbereid.
Maar alles raakt in de war, wanneer ik (Gwendolyn) de tijdsprong maakt, in plaats van Charlotte.
Tijdreizen is nog best lastig, met al die geheimen en lessen die ik gemist heb.
En dan nog vooral mijn knappe partner die me zal helpen bij de lessen en tijdreizen. Gideon...
Gelukkig heb ik Leslie, mijn beste vriendin. Zonder haar zou ik het echt niet redden.

0Likes
2Comments
203Views

2. -

Uit de annalen van de Wachters.

10 oktober 1194

Terug uit Durham, waar ik de jongste dochter van lord Montrose heb bezocht, Grace Sheperd, die onverwacht eergisteren al is bevallen van haar dochter. We verheugen ons allen op de geboorte van

Gwendolyn Sophie Elizabeth Sheperd.

2490 gr., 52 cm

Moeder en kind maken het goed.

We brengen onze grootmeester onze hartelijke gelukswensen over bij de geboorte van zijn vijfde kleinkind.

Bericht: Thomas George, Binnenkring.

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...