My dream life (One direction)

Resume:

Jeg hedder Jennifer Hansen, og dette er en fanfiction om mit drømme liv i london. Jeg bor der sammen min veninde som hedder Cecilie Petersen. Sammen lejer vi en penthouse lejlighed i london. Vi får et job, og lever livet der.
Senere hen møder vi vores livskærlighed, også må i selv finde ud hvad der sker senere hen i vore liv.

3Likes
0Comments
898Views
The author has rated this movella as yellow, meaning it is inappropriate for users under the age of 13.
Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...