|Pause|Stuepigen - Justin Bieber

10322121117
Hvordan er det at være stuepige for en kendt sanger? Det ved den 19-årige Sophia Olivia Mclovin, hun arbejder nemlig for selveste Justin Bieber. Hvad ville du gøre hvis du hadede din chef, og ikke kunne sige op, hvis din familie ikke ville have dig i familien, fordi du ikke ville gifte dig med fremmed mand? Hvad sker der når Justin lige pludselig for et godt øje til Sophia? Hvad gør Justin når Sophia ikke vil have noget med ham at gøre? Hvis du vil vide mere, så læs med i 'Stuepigen - Justin Bieber'.

The author has rated this movella as yellow, meaning it is inappropriate for users under the age of 13.
Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...