So long as men can breathe and eyes can see - a TFiOS fan fiction

5152143
"So long as men can breathe, or eyes can see / So long lives this, and this gives life to thee."
Six months has passed since Augustus Waters died. Hazel's condition is getting worse every day. As she gets worse and worse she is determined to keep fighting - for her parents, for her friends, and for Augustus.

(Deltager i "En Flænge I Himlen"-konkurrencen som mulighed 1 - at skrive en fanfic.)

AA
aa

1. Introduktion.

Denne history, "So long as men can breathe and eyes can see", er mit bud på, hvad der skier, efter "The Fault in Our Stars" slutter.

Jeg vil MEGET gerne modtage feedback - både på historien og på mit sprog.

Jeg har valgt at skrive historien på engelsk, eftersom jeg bedst kan lide både og læse og skrive engelsk, og jeg synes, at hele tonen i TFiOS er lettere at fange på engelsk.

Citatet er far Shakespeares "Sonnet 18", hvori han siger "So long as men can breathe, or eyes can see / So long lives this, and this gives life to thee."da det minder mig om Augustus' ønske om ikke at blive glemt og Hazels kærlighed til ham, der varer ved, så længe hun lever.

Jeg håber, at I kan lide historien. 

Hilsen Sofie.

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...