One Direction and me

312935
Denne historie vil vise hvordan skæbnen kan fører to personer sammen ved en tilfældig koncert. Deres vej igennem lang vej fyldt med kærlighed og drama. Vil de kunne klarer det eller vil de blive nød til glemme hinanden.
Find ud af det i One Direction and med.

AA
aa

1. personbeskrivelse


Mikayla, 17 år og kæmpe directioner 


Lucy, 17 år, kæmpe directioner og Mikayla' s bedsteveninde


One Direction


Ashley Madison, 17 år, Divaen

 

Oliver Johnson, 19 år, Mikayla's bedsteven

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...