One Direction and me

Denne historie vil vise hvordan skæbnen kan fører to personer sammen ved en tilfældig koncert. Deres vej igennem lang vej fyldt med kærlighed og drama. Vil de kunne klarer det eller vil de blive nød til glemme hinanden.
Find ud af det i One Direction and med.

3Likes
5Comments
2692Views
AA

1. personbeskrivelse


Mikayla, 17 år og kæmpe directioner 


Lucy, 17 år, kæmpe directioner og Mikayla' s bedsteveninde


One Direction


Ashley Madison, 17 år, Divaen

 

Oliver Johnson, 19 år, Mikayla's bedsteven

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...