For andre er vi i det samme band - når vi er alene er det en helt anden historie

Harry og Louis er nød til at skjule sig for omverdenen, fordi deres managere tror at bandet vil miste fans hvis de vidste at shippet Larry Stylinson var sejlet for længst. Deres managere får dem til at lyve for omverdenen. Det går op for dem at de er nød til at indgå et kompromis for at få lov til at forblive kærester.
Dette er mit oneshot til konkurrencen om at vinde billetter til deres koncert i Danmark.
(To my English followers:
This is a Larry Stylinson oneshot. If you want to read it then ask me to translate it - If 8 people do so, then I will. Have a nice day! xD )

7Likes
5Comments
638Views
The author has rated this movella as yellow, meaning it is inappropriate for users under the age of 13.
Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...