eunoia

(n.) beautiful thinking; a well mind | en samling af mine egne digte og/eller tekster, der på et eller andet tidspunkt har været godt skrevet set fra mit perspektiv

58Likes
117Comments
5816Views
AA

1. kaffe

intet står mere klart for mig end kølige morgener med bitter kaffe og dit selskab

for du gabte så højt

og du spiste så lidt

og du elskede så meget

 

intet står mere klart for mig end kedelige formiddage med sød kaffe og dit selskab

for du sukkede så højt

og du græd så lidt

og du elskede så meget

 

intet står mere klart for mig end udmattende eftermiddage med tynd kaffe og dit selskab

for du tænkte så højt

og du sagde så lidt

og du elskede så meget

 

intet står mere klart for mig end lune nætter med stærk kaffe og dit selskab

for du hviskede så højt

og du grinede så lidt

og du elskede så meget

 

(men nu er det hele slørret

og en kop kaffe er ikke det samme

uden dig og din elendighed)

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...