Follow you down | Larry Stylinson

1447267
Hvad sker der, hvis kærligheden blomstrer, hvor den ikke må blomstre? Hvis kærligheden kommer på tværs af, hvordan naturen er skabt, hvordan hierarkiet står til og hvis kærligheden krydser alle regler? Louis Tomlinson og Harry Styles er to modsætninger, den ene populær, den anden det modsatte. Louis Tomlinson er sjov, men han opdager ikke, hvad der er lige foran ham. Kærlighed fra en klog, ung, brunhåret fyr ved navn Harry Styles. Bedre kendt som skolens enspænder.

AA
aa

1. prologue

"I was never supposed to fall so hard for him,

but i did, and now .. I can't control it"


 

IT IS WHAT IT IS

things i can't

______________________________________________________________________________________________

 

"i'm inappropriate, i always say the wrong thing"

 

______________________________________________________________________________________________

       First time to meet you, I couldn't be wrong.

If you're lost and you fall, I'm beneath you, neath you        

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...