creatief schrijven cursus

opdrachten van mijn schrijfcursus

0Likes
0Comments
781Views
AA

1. stapelgedicht

opdracht: maak een gedicht van 6-8 regels met de titels van boeken.

 

Schrijven is

mijn eerste liefde

de held

Schrijven is

het valse leven

tegen de muur op

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...