Herfra min verden går

Dette er min digtsamling, som peger både i øst og vest.
Her finder du ikke en rød tråd eller en sammenhæng.

18Likes
18Comments
1642Views
AA

1. tavs

ikke mer’ nu

      skriger jeg

mens jeg ligger 

                        tavs

og lader dig blive

                        færdig

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...