Typical Love - One Direction

Rose Anderson. Kendt som den livsglade pige, og Louis Tomlinson's kæreste. Alt burde være perfekt, men det er det ikke - Rose får så meget hate, at det går ud over hendes hverdag. Hun kunne ikke i sin vildeste fantasi forstille sig, at fortælle det til nogle. Hun lever i frygt. Men kan drengene få Rose tilbage til den pige alle kender og elsker?
Vil dette mareridt overhovedet ende?
Læs med i: Typical Love.

2Likes
4Comments
457Views
The author has rated this movella as yellow, meaning it is inappropriate for users under the age of 13.
Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...