My Life With Justin <3

Denne Historie handler om pigen, Bella som, kommer fra danmark men en ferie til LA USA med sin familie ændre hendes liv for altid.. På hendes ferie i LA møder hun nemlig en fyr som bliver hendes sommerflirt og de har det rigtig godt sammen sommeren over men Bella finder hurtigt ud af at det ikke kun bliver til en sommerflirt men til meget mere. For da Bella vender hjem til danmark igen finder hun nemlig ud af at alt ikke er som det skal være!

0Likes
0Comments
227Views
The author has rated this movella as red, meaning it is inappropriate for users under the age of 16.
Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...