Forunderlig skæbne- One Direction

26-årige Caroline fra Danmark har for mange år lagt sin Directioner-fortid bag sig, efter hendes yndlings band One Direction gik i opløsning. Som 25-årig flytter hun til London, mens hun arbejder røven ud af bukserne 14 timer om dagen og lever forfærdeligt.
En dag tager hun ned til det lokale supermarked for at købe lidt ind.
Her møder hun en person, hun aldrig havde regnet med at møde.
Manden fra hendes teenage-drømme, selveste Harry Styles.

2Likes
1Comments
340Views
The author has rated this movella as yellow, meaning it is inappropriate for users under the age of 13.
Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...