5sos girl

Holly Hemmings er 17 år, og tvillingesøster til den verdens berømte dreng, Luke Hemmings, fra boybandet 5sos. Da Holly bliver smidt ud af skolen, tilbyder Luke at tage hende med på en tourné, sammen med hans bandt, og drengene fra One Direction, og alt ændrer sig. Ligepludselig, er drengen som før var Lukes bedsteven, fået en støre betydning i Hollys liv, end i Lukes. Læs med i 5sos' girl.

64Likes
52Comments
7954Views
AA

1. Prolog

I don't care about all the other boys, I will always be 5sos' Girl.

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...