Ruined dreams | Harry Styles

17103836
"Livet er en gave" er i hvert fald ikke den sætning Harry vil beskrive sit liv med. Efter hans sangkarriere sluttede den 17 maj, 2014, har Harry opgivet alt. Hans venner, kontakten til de andre drenge og sin familie. Han bor alene i en lejlighed og går hver anden dag til psykolog. Da drengene samles til Louis og Eleanors bryllup, går det op for Harry hvor succesfulde de andre er, og hvor langt de er nået i livet. Med kærester og koner og nye sangkarriere går deres liv på skinder. Den eneste ven Harry har er hans psykolog, Paige Chapman, som formår at skabe en lille gnist af håb i ham og endda en følelse af kærlighed.

AA
aa

1. quote

 

i was in the winter of my life, and the women i met along the road were my only summer. at night i fall asleep with visions of myself. dancing, and laughing, and crying with them. three years down the line of being on an endless world tour, and my memories of them were the only things that sustained me, and my only real happy times .. 

i was a singer, a very popular one, who once gad dreams of becoming a beautiful poet.

 


 begynder i slutningen af marts eller starten af april 

x (g)ems 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...