I'm sorry that you lost your sight

Digte skrevet på engelsk. Alle digte er skrevet af mig, og jeg har ene og alene ejerskab over disse digte.
Jeg valgte at skrive dem på engelsk da jeg har stor kærlighed for sproget, og har et bedre ordforråd på engelsk (for det meste ihvertfald).
Tak hvis du vil læse dem!

9Likes
4Comments
1599Views
AA

2. I Cant Feel My Heartbeat

I hope my skin is filled with pain,
I hope my skin is filled with pain.
Because I have been getting boys with
razorblade tongues to kiss my
neck,
and I’ve been digging my deep red nails
into my scarred arms,
in the  hope that one day,
I won’t have to choke on tears,
and pull my sleeves down to my
fingertips.

 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...