Bag døren

70632
Den handler om tre børn Marc,Tobias,Oliver. Marc og Tobias er brødre og Oliver er deres nabo. En dag finder de en gammel lade. En dag hvor de er i laden finder de en dør. Men ingen ved hvad der er bag døren

AA
aa

2. Jeg vil ikke

Så sagde Marc skal vi gå hen og tjekke det ud. Jeg ved ikke helt det er ved at blive mørkt. Okay sagde Marc men i morgen kl.12 mødes vi her. Ok kl.12 sagde Oliver. Da Marc kom hjem gik han ind på sit værelse og tegnede den lade de havde set. Da han havde tegnet lidt åbnede døren. Marc fik et chok men det var bare Tobias. Hvad laver du spurgte han. Jeg laver lektier. Gå ud Tobias. Nej vil vil ikke gå ud. Moor Tobias vil ikke gå ud. Kom Tobias så går vi ud og laver mad. Næste efter skole mødes Oliver og Marc ved laden. De var enige om at de skulle ind og se

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...