Børnearbejde

Projekt fremlæggelse 2014.

0Likes
0Comments
533Views
AA

6. DIAS 6) - Børnearbejde (arbejdsskader)

DIAS 6) - Børnearbejde (arbejdsskader)

M) Det meste børnearbejde er farligt, og kan derfor forudsagde skader på børnene. Fx er der fundet børn rundt omkring i verden med mange forskellige skader.


S) Der er fundet forstuvninger, blå mærker(efter slag), brækkede knogler og smerter i ryg, nakke og ben.


M) Mange af børnene vil være skadede for livstid, ikke kun fysisk, men også psykisk.

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...