To hear soundless [Harry styles fan fiction]

Gemma og Harry er tilbage i et helt nyt kapitel af deres liv.
Gemma og Harry har aldrig været lykkeligere, alt går som det skal lige indtil den dag hvor Gemmas liv begynder at eksplodere, som om at hendes far inde fra spjældet kan styrer hendes liv, smadrer det itu og gøre hende ligeså utryg som når hun var i hans varetægt.. Gemma bliver aldrig Gemma som hun engang var for Harry, Toby og hende selv.

Alt for Gemma og Harry ramler sammen for good da det banker på hoveddøren.. Hendes fortids fejl hjemsøger hende og spøgelset er ikke usynligt.

Alt går ned af bakke i "To hear soundless".. Følg med hvis du tør at se hvad der sker med Gemma og Harry..

18Likes
20Comments
798Views
The author has rated this movella as yellow, meaning it is inappropriate for users under the age of 13.
Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...