Ny movella

Ali's Verden

2Likes
0Comments
197Views
AA

1. Starten på 6. klasse

Det hele startede med at jeg var 12 år. Det var der hvor jeg startede med at begynde at være "populær" i de mindre klasser var jeg meget alene nogle gange. Siden mine bedste venner flyttede. Også begyndte jeg at gå rundt med de bedste venner jeg har nu. Victoria, Mille, Michelle og en masse andre. Og der flyttede min bedste ven tilbage på skolen der hed Mikkel. Vi havde samme interesser, og vi er også født den samme dag. Jeg går også til basketball. Startet før sommerferien. Altså, i forår. Og her næste måned har jeg gået til det i et år. Selvom jeg ikke er en høj dreng af en 12 årig.

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...