Det nye liv (JB)

Historien handler om en pige der hedder Selena. Hun bor i Danmark og er kæmpe belieber. Hendes største drøm er at måde Justin. Men der er mange ting der gør at det ikke er nemt. Går drømmen i opfyldelse? Kommer der føelser mellem dem?

4Likes
1Comments
337Views
AA

1. Info om Selena/dig <3

Info om dig:

Du hedder Selena og er kæmpe belieber. Du bor i Danmark, tæt på KBH. Din bedste veninde hedder Bella, hun er også rigtig stor belieber. I er rigtige tætte og fortæller hinanden alt.

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...