Panja, en pegasus liv

226922
Panja er anderledes ende de andre, pegasusser.

AA
aa

1. Panjas fødsel

Pegasusserne Pantanja, og Lanetare, blev overaskede da de så deres føl. Følet, så almindeligt ud, det havde vinger, var hvidt, som sin mor, det eneste der ikke lignede var en lille bule, men den blev skjult af pandehåret. Men Lanetare blev alligevel bekymret "Hvad er det? " spurgte han faderligt bekymret. "Der er aldrig før været en pegasus med horn! Det er kun enjhørninger der har horn!"sagde Lanetare bekymret. Pantanja var langt roligere "Har du hørt det, lille ven? Du er noget meget specielt." hviskede Pantanja til det lille føl, i mens hun gnubbede hovede op af følets "Jeg synes hun skal hedde, Panja. Det betyder, Lille Bule, på enhjørningensk. Det passer godt til hende, ikk´?" sagde hun. Lanetare virkede skeptisk, men nikkede da navnet passede godt. Pantanja kiggede kærligt på Panja. Så lagde hun sig ned ved siden af hende " Jeg tror jeg sover her i nat." sagde hun beslutsomt. Men Lanetare blev igen bekymret "nej, sov hellere oppe i laden. Jeg skal nok tage Panja med op" men Pantanja  sagde igen meget beslutsomt "nej! Det er bedst ikke at rykke på hende. Hun er så svagelig." Lanetare lagde sig ved siden af Panja "så sover jeg også her"                  Pantanja smilede. Det var meget faderligt, det han gjorde. Han prøvede at holde af følet, selvom han stadig var lidt chokeret over følet. 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...