Hvor er det?


0Likes
0Comments
129Views

1. Hvor er det ?

Hvor er det hele henne?

Ja lige her.

Men hvad så hvis lyset gik ud og der blev mørkt.

Så mørkt at du ikke

Kunne læse dette.

Hvor var det så henne?

Ja,måske var det her stadig, måske ikke.

Jeg mener vi kan vel ikke være sikre?

Se, ja det ville vi ikke være i

Stand til.

Men er det der så nu?

Så nu, imens vi ser på det,

Der spørger jeg igen.

Hvor er det hele henne?

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...