Grå

27272528
Grå. Grå dage. Pludselige nedture. Uindbudte, ugidelige perioder.
Det er, hvad der bliver beskrevet i denne her digtsamling. Uden at lægge fingre imellem, får I her: 'De Grå dage.'
Ligegyldighed uden filter.

Cover af Frikke-tusind tak for det flotte cover.

AA
aa

1. Grå

 


Når du står op om morgenen
Hele verden den er kold
Og grå
Og du kan mærke sorgen
Tynge dine skuldre ned

Når alting virker så ligegyldigt
Alting føles bare
Forkert
Så er andres mening ikke så vigtig
Du glemmer alt om at du genert

For du mærke alt det onde
Som i verden sker
På dine skuldre
Og tårene danner et hav
Hvor du ikke kan bunde

Ligegyldighed og ensomheden
Gnaver i dit indre
Aller dybest inde
Hvor andre folk som dem og jeg
Aldrig dig vil kunne finde

Du stirrer ud af vinduet
Men dine øjne de er blinde
Stirrer ud
På regn og sne
Uden farver at kunne finde

For sådan dage
Hvor verden er kold
Og grå
Er du borte i din egen verden
Hvor vi andre ikke kan nå

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...