Anything but Human

Har du monstre under sengen? Eller er du monstret selv? For vi kan lige så godt erkende det. Monstre er en del af livet, og vil følge os resten af vore dage. Men hvad der måske ikke ligefrem er tydeligt, er at monstrene ikke blot er et symbol for os egne dæmoner. De er skam rigtige nok. Dog ikke blot monstre, men også de overnaturlige væsner følger med. Og det kan Lily være enig i. Som en Cerva, er hun ikke blot nød til at se dem i hverdagen, men også have dem under kontrol, så de ikke ender med at være til skade for mennesket. Men som hun troede at presset, som en af menneskets beskytter, var stort, mister hun nøglen, som sikrer at overnaturligt og menneske er adskilt. Som straf mister hun sin status som Cerva og sit hjem, og i sin egen desperation søger hun hjælp hos en varulven Josh, som mener at kunne give en hånd. Men måske er det allerede for sent, for adskillige dæmoner har fundet deres vej ind i menneskets liv, og selv Cerva'erne virker døende. Noget der burde være umuligt.

5Likes
0Comments
365Views
The author has rated this movella as yellow, meaning it is inappropriate for users under the age of 13.
Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...