hvordan er det at være dicte??????

DEN ER RANDOM!!!!!

0Likes
4Comments
576Views
AA

1. jeg er dicte

HEJ jeg hedder dicte og jeg kommer fra danmark jeg lever med min mor og far og min søstnene jeg elsker kalkun og jeg synger bob han bygger MEGET tit

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...