!Pretty brown eyes!

Zoey Taylor er kærester med, superstjernen Cody simpson. De har et rigtig godt forhold, og elsker hinanden rigtig højt. Cody arbejder meget for tiden, og glemmer ligesom lidt Zoey. Hun føler sig svigtet og forladt. Vil deres forhold overleve Codys´s superstjernegen? eller kommer Zoey til at gøre noget hun senere fortryder? Der er kun én måde at finde ud af det på. LÆS MED!!!

3Likes
1Comments
748Views

1. "Citat"

         

 

                                       "strong enough, to leave you, weak enough to need you"

        

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...