Warzone - One Direction

10131194346
*Læs 1eren,* Efter Vinn besluttede at tage med sin far hen til The Wanted en uge tideligere, bliver alt vendt op og ned. Men det går da først op for hende hvad hun har mistet, da en mystisk dreng vælger at gøre et uventet besøg hos Vinn og The Wanted, og selvfølgelig har en besked med til hende. Og hvad med hendes to loverboys? Louis og Harry, hvem vælger hun? Vælger hun overhovedet en af dem? Og hvad med Shiva og hendes barn? Vil hun fortryde det og tage en abort eller vil hun fortsætte de pinefulde måneder? En ting af sikkert. Vinn vil aldrig glemme dette år.

The author has rated this movella as yellow, meaning it is inappropriate for users under the age of 13.
Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...