❝Justin Er Den Type❞

10028410569
Dette er en movella hvor jeg skriver små randomme sætninger om ''Justin Er Den Type'' - Håber I vil grine og få jer nogle sjove tanker. (Det er kun ment i sjov, men jeg må indrømme: Justin er en meget speciel og sjov type)

AA
aa

1. 1

Justin er den type der skriver til Lil Twist & Lil Za ''Jeg savner dig'' Sent om natten

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...