Suprise

lidt spænding
svært at skrive referat når den er så kort

0Likes
1Comments
430Views

1. supres

Hun låste hoveddøren op og tog i håndtaget. Hun havde en underlig fornemmelse. Hun trådte ind i den mørke legelighed. Hun kunne mærke det, øjnene der fulgte vær en bevægelse hun lavede. Hun kiggede ud i mørket, kunne svagt høre de mange åndedrag. Hun begyndte at svede. Hendes højre øre opfattede en visken.Hun famlede ud efter lyskontakten, men kunne ikke finde den. Hun kunne ane et ansigt foran sig. Hun trådte et skridt tilbage. ``Hvor fanden er den skide lyskontakt `mumlede hun. Hun begyndte at kunne mærke sit hjerte banke. Hørte et skridt, hun stivnede. Der..........

Klik!

SUPRISE!

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...