COVERS

Her viser jeg de covers jeg har lavet. Hvis du ønsker et så udfyld dette skema;
Titel:
Forfatter:
Personer:
Tema:
Citat:
Andet:
-Hvis I har nogle bestemte billeder, der skal på, så link dem med!

8Likes
13Comments
916Views
AA

1. Nothing Like Us

Historiens forfattere; Jay Bee & sophiemadsen

Historiens titel; Nothing Like Us - Justin Bieber

Link her; http://www.movellas.com/da/book/read/201401021832261106-nothing-like-us-justin-bieber-13

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...