Crossing Lines I Harry Styles

Savannah Ellen Valentine er navnet på den 16 årige helt normale teenager, som starter på Harrow High School. Hun er typen der altid siger sin ærlige mening og der går derfor ikke længe før skolens helt egen badboys finder hende interessant- Især en hvis Harry Styles, den sexede badboy med de fantastiske grønne øjne og krøllede hår, som både ryger, drikker og ryger Hash hvilket tyder på at være hans hobby. Men hvad sker der når Savannah kommer og vender op og ned på Harrys verden? Vil han behandle hende ordentligt? Eller vil han bare gøre hendes liv endnu værre? vold, sex og narkotika bliver en del af hendes verden, sammen med forræderi og jalousi.

26Likes
24Comments
2246Views
The author has rated this movella as yellow, meaning it is inappropriate for users under the age of 13.
Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...