Poems

  • by
  • Rating:
  • Published: 28 Dec 2013
  • Updated: 19 Sep 2014
  • Status: Complete
Poems! I'm not very good at those, but anyways: here we goes!

4Likes
4Comments
503Views
AA

3. Ecstacy

Christian han har mange venner,

selvom ingen Cristian kender.

Han føler lykkens vingesus,

når han mærker pillens rus.

Så Christian han har mange venner,

selvom ingen Christian kender.

 

Christian mange farver ser,

selv hvor ingen farver er:

Farver på de stengrå mure,

farver på de sorte ure.

Ja Christian mange farver ser,

selv hvor ingen farver er.

 

Mon ikke Christians lykke vender,

Når han op på hospitalet ender.

Med hedeslag og hjerte stop,

Christians hjerne gav hurtigt op.

Jo Christian, hans lykke vendte,

Da han op på hospitalet endte.

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...