Som om du kan se mig (Samling)

Dette er en samling af diverse små noveller/historier, jeg har arbejdet på.
Der er mange forskellige historier, det meste bliver stile, fritidsskriblerier og historier fra saxo-forfatterskolen.

Jeg håber i har lyst og tid til at læse denne samling, i må endelig skrive hvis noget mangler...

2Likes
0Comments
478Views
AA

1. Indholdsfortegnelse:

 

Indhold:

 

 

Et minuts stilhed (Saxo forfatterskole, første opgave, 2013)

- 3 November, 2013, 20:33.

 

Hvordan det end endte (Saxo forfatterskole, anden opgave, 2013)

- 10 November, 2013, 22:26.

 

Hvorfor er her tomt? (Saxo forfatterskole, fjerde opgave, 2013)

- 24 November, 2013, 21:07.

 

Mørket alle ser ('Gyser stil', 26 September, 2013)

- 26 September, 2013, 8:33.

 

 

 

 

 

 

 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...