It's okay to be gay

Jeg skulle skrive en tale i dansk i dag, og jeg tog et emne op, som der har været utrolig mange diskussioner omkring. Jeg synes derfor det er vigtigt at se det fra en anden side, end man måske gør. Det er en tekst om homoseksuelle & racisme. Jeg håber du vil læse den og smide en kommentar.

209Likes
44Comments
5174Views

1. Prolog.

I'm not crazy. My reality is just different than yours.
Thea Styles 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...