Burn

Niall Horan, er navnet på en ung mand på de 25. Han har altid haft et svært liv, et liv med masser af problemer, folk som så ham for andre ting end han var. Hans liv har ikke været let og det bliver ikke bedre, når det man drømmer om ender og det man elsker dør. Han var en gang 1/5 af det verdenskendte band One Direction, men bandet gik i opløsning af diskussioner og problemer. 6 år også var det nok for drengene. Alt gik skævt, Zayn og Perries forhold endte brat, Louis endte på stoffer, Liam opgav alt med kærligheden og Harry, som endelig fik en kæreste, som så udnyttede ham for groft. Det gik ud over venskabet og dernæst bandet, de prøvede, for fansenes skyld, men intet holdte dem sammen. Selv for Niall gik alt skævt, men ingen vidste why og nu er det 2 år siden.
Niall er kommet videre, men ikke videre nok og den bløde side af ham er væk, hvor på den hårde side af ham er fremme. Men hvad skete der for Niall den gang? Hvorfor meldte han også ud og ikke mindst fra venskabet?

21Likes
2Comments
952Views
The author has rated this movella as yellow, meaning it is inappropriate for users under the age of 13.
Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...