Een kind zonder Moeder

Over een kind dat zijn moeder verloor

1Likes
0Comments
212Views
AA

2. Hoe moet het nu verder zonder moeder ?


Jasper moest verder leven zonder zijn moeder. Zijn enigste houdvast, want zijn vader al nooit aanwezig in zijn leven. Zijn vader verliet hem al als baby. Daarom werd de kleine Jasper ondergebracht bij zijn tante en oma. Die verzorgden hem met veel liefde en geduld.
Een voogd werd ingeschakeld om te kijken of ze hem niet verwaarloosden, maar dat was eerder niet echt nodig want hij werd goed verzorgd. Jasper begon meer te wennen aan het idee dat hij bij zijn oma en tante moet blijven, maar keerde meer en meer in zichzelf. Hij trok zich vaak terug. Hij miste zijn moeder, wat normaal is. Hij wist er niet mee om te gaan en het ergste is hij vertelde het tegen niemand. En niemand kon hem er mee helpen, want niemand wist een manier om het te verwerken of er mee om te gaan. De arme Jasper dacht dat iederen hem haatte , omdat hij lachte terwijl zijn moeder lag te lijden in dat ziekenhuis met de morfine in haar lichaam.
De kleine Jasper begon schuldgevoelens te hebben en had veel te veel pijn van binnen en had geen goed afscheid kunnen nemen volgens hemzelf. Hij besefde toen nog niet eens dat zijn moeder doodging of overleed. Iedereen vertelde hem dat zijn moeder juist blij was dat hij vrolijk was toen. Hij was pas 8 jaar en alles moest hem toelachen. Hij moest het niet letterlijk meemaken. Hij moest het lijden van zijn moeder niet zien toen hij klein was. Dat is veel te pijnlijk.
Na een tijd besefte Jasper dat het maar beter was om het te accepteren. Hij begon het te accepteren en probeerde van zijn leven nog iets te maken, door zijn leven wat op te bouwen. Het positieve punt was dat hij al geen plaats moest zoeken om zijn leven te beginnen opbouwen vanaf dat punt. Hij kon beginnen bij zijn tante en oma. Daar mocht hij blijven wonen en daar was hij heel blij mee. Hij was daar ook het meest vertrouwd. Vertrouwd zoals bij zijn moeder.

 

 

 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...