Hurtful ★ One Direction

Joelin Peterson arbejder i et lille bageri. Da hun stadig var barn, var Louis Tomlinson hendes bedsteven. Desværre blev kontakten cuttet, da Louis blev berømt. Louis og Joelin møder hinanden igen, og Louis er fast besluttet på, at gøre det hele godt igen, ved at lære Joelin at kende igen. De begynder langsomt at blive tætte igen, og på den måde møder Joelin de andre drenge fra One Direction. Joelin får et godt øje til Harry Styles, men han er ikke just begejstret for hende. Dog vil de langsomt begynde at acceptere hinanden, som de lære hinanden at kende, og uventede følelser møder Harry. Men Harry har snuden i de forkerte ting, og ting vil gå galt. Gruelig galt.

59Likes
47Comments
3472Views
The author has rated this movella as yellow, meaning it is inappropriate for users under the age of 13.
Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...