Sword Art Online

SAO handler om, at et sjældent NerveGear bliver købt af Kirito. Der er kun 10.000 eksemplarer og han er en af de heldige... Eller er han?..

0Likes
2Comments
369Views

1. BataTester

Jeg sidder spændt med mit NeaveGear, jeg var en af de få heldige BataTestere, som fik NeaveGearet gratis.

Det er så længe siden, at jeg har været derinde...

Jeg putter spændt hjælmen på min hoved, lægger mig på sengen og lukker øjnene. Jeg ser alting forsvinde omkring mig...

"LinkStart!" Siger jeg, og så kommer jeg ind på logind siden, jeg skriver mit BrugerID og adgangskode, og så ser jeg det... Jeg ender inde i SwordArtOnlines verden.

Jeg kigger på mine hænder og smiler stort. Jeg har skulderlangt blåsort hår og en sort uniform på.

Jeg udforsker stedet og tjækker stedet lidt ud. Jeg støder ind i en rødhårret fyr som spørger: "du var sikkert en af de heldige BataTestere ikke? Du ser ud som om du kender stedet rimelig godt" "ja"

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...