They don't know about us

Dette er egentlig en slags imagine. Det handler i hvert fald om dig.

Nørden fra din klasse, Marcel, tilbyder en dag lektiehjælp, da du får en skuffende matematikprøve tilbage.
Da du tøvende siger ja, bygges der noget op mellem jer.
Men problemer opstår hurtigt, da Marcels lækre tvillingebror, Harry, kommer ind midt i det hele. Misforståelser, venskab og kærlighed kommer i klemme og det ser sort ud.
Vil det hele blive reddet ud igen, eller er der ikke mere lektiehjælp til dig?
Læs det i They don't know about us.

42Likes
42Comments
2871Views
AA

1. Prolog.They don't know how special you are.
They don't know, what you've done to my Heart.
They can say anything they want.
'Cause they don't know about us..

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...