The Missing Of Dixie ❄ One Direction

Harry og Dixie var det perfekte par indtil den dag idag. Dixie forsvandt for 1 år siden, og forlod Harry med den sidste kommentar: "Jeg er snart tilbage". Harry er knust, og tror hun bare har forladt ham og at hun aldrig har elsket ham. Men hvad skete der med Dixie? Det er der mange der spørger om, og der er et enkelt svar. Kidnapning. Harry har snart givet op, og politiet tror hun er død. Men hvad sker der når et enkelt opkald kommer til Harry, og han hører hendes stemme? Hvad med Dixie? Flygter hun eller er det nytteløst? Følg med i The Missing Of Dixie. ❄❄Dette er er en julekalender❄❄

32Likes
17Comments
1478Views
The author has rated this movella as yellow, meaning it is inappropriate for users under the age of 13.
Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...