Anbefalinger af fanfictions ✍

Vi vil gerne hjælpe jer læsere med at finde de allerbedste movella'er her på siden - ukendte som kendte. Vores arbejde, føler vi, er især at sætte fokus på ukendte, men samtidig fantastiske forfattere og deres værker, og det har vi tænkt os at gøre med denne movella! (Denne movella er mest tænkt til idolfanfiktion og bare fanfiktion generelt.)

303Likes
647Comments
60908Views
AA

1. -

Vi anbefaler ✍

Ønsker du, at vi læser din fanfiction? Så smid en kommentar!

- Adison, Laura G. og Frederikke

 


 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...