Cuts along the wrist | A short one shot

Det her er en lille novelle om en pige, som har lavt selvværd, er påvirket af mediernes syn på hende og de enkle personers syn på hende. Jeg skrev den på engelsk fordi jeg trængte til at skriv andet end på dansk. Håber I kan lide den.

**OBS! Jeg er ikke ude på at støde nogen, jeg vil bare bringe pointen i hvor ondt ord egentlig gør**

3Likes
6Comments
714Views
The author has rated this movella as yellow, meaning it is inappropriate for users under the age of 13.
Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...