A Lot Like Love - One Direction

Chelsea Briggs på 19 år, har været så heldig at blive blogger og tv-vært. Hendes uendelige viden om celebrities har gjordt hende godt specielt økonomisk. Hun lever livet i Hollywood California. Hun får store gaver som nye biler, dyre accesories osv. Desværre er hun kun kendt i i visse dele af Hollywood, men det vil vise sig at være en stor fordel, for en dag ringer hendes manager og fortæller hende om en heldig mulighed. Hun skal spille Zayn Malik's bedsteveninde, samtidig får hun også muligheden for at få en masse facts omkring dem til sin blogs og udsendelser. Hendes venskab blandt drengene udvikler sig til et rigtigt venskab og før eller siden er det ikke skuespil mere. En dag beslutter hun sig at forlade det søde Hollywood liv og flytter til London i en lejlighed med 2 minutters afstand fra drengenes boliger. Vil hendes hemmelighed blive afsløret for hele verden, og vil der komme blandede følelser i vejen?

4Likes
3Comments
486Views
The author has rated this movella as yellow, meaning it is inappropriate for users under the age of 13.
Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...