Den sidste nat i det nye år

Denne novelle skrev jeg som en skoleopgave, og den skal afleveres om en uge.
Den er baseret på ægte hendelser, men set fra en anden synsvinkel og derfor opdigtet.
Jeg har skrevet den til ære for min afdøde far.
Skriv endelig en kommentar som respons, kritik osv. :-)

12Likes
10Comments
1142Views
The author has rated this movella as yellow, meaning it is inappropriate for users under the age of 13.
Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...