BAB (Boss Ass Bitch) ~ One Direction

Lillian Amelia Brown er en meget kendt "heartfixer", altså hun hjælper folk med problemer i deres forhold, alt det der er bare et spil hun er en af de mest kendte undercover agents datter, men hun er blevet sendt ud af hendes far, en opgave som hun ikke må fortælle nogen. En dag bliver hun ringet op af et meget special par, hvad hun ikke ved er at et nyt start på hendes liv vil begynde.

6Likes
0Comments
706Views
The author has rated this movella as yellow, meaning it is inappropriate for users under the age of 13.
Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...