Bag det stille ydre (one direction)

Isabel Green er navnet på den pige vis liv er som en rutsjetur til helvede hun har været misbrugt af sin far hendes mor er død eller retter sagt myrdet der er op og ned tur men hvad sker der vis hun en dag er ved at dø eller rettere sagt voldtaget og bliver redet af en person men ikke hvilken som helst person (de er kendte)

10Likes
4Comments
934Views
The author has rated this movella as yellow, meaning it is inappropriate for users under the age of 13.
Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...