1D

50721
Der er en pige hun arbejder bag 1D og hun kan ikke lade være med at stirrer på.......

AA
aa

1. 1D

Jeg heder Sara og jeg arbejder bag 1D. Det er et godt job, for jeg er fan af dem så det er godt. Jeg kan ikke hole øjne fra Harry for jeg syntes at han er lækker. Så kom han hen til mig og spurgte om jeg havde et minut, ja sagde jeg så. Han spurte om hvad han skulle gør vis der var en pige han godt kunne lide Jeg sag til Harry gå hen til hinde og spørg om hun vil med ud og spise, men hvad skal jeg snak med hinde om, du skal snak om nogle ting hun kan lide så gå det ellers bar. Tak Sara det var så lidt. Sara ja Harry hvad så vil du med ud og spise. Ja Harry jeg henter dig kl. 18 på fredag, ok så ses vi der ja vi gør så. Hvad skal jeg tage på Jasmin kan du hjælpe mig ja med hvad, jeg ved ikke hvad skal jeg tage på. Du skal tage kjole på, hvad for en kjole jeg har ikke en kjole jeg kan passe du må låne en kjole af mig tak jasmin det var så lidt. Sara tage den med hjem så du har den til i morgen, tak jasmin. Jeg må løbe ok vi ses en anden gang hej hej næste morgen. Godmorgen far godmorgen Sara har du sovet godte ja det var godt jeg må løbe far. Hvorfor Sara jeg skal til frisør ok skal du have nogle penge med nej for jeg har selv nogle med fra mor. Ok Sara kommer du efter ja for jeg skal i bad når det vil du da aldrig Selv gør anden du for besked på det. Hvad skal du siden du gå i bad jeg skal ud og spise med Harry fra 1D. Ok hvor når kommer han så kl.18 ok hvis kjole er det der er Jasmin den er flot det syns jeg også den er 

 

 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...