I teach you....

Na Achely's dood weet Harry geen weg meer met zichzelf. Hij gaat zo vaak mogelijk langs bij haar graf en ook bij haar ouders ,maar wat als blijkt dat Achely een zusje Lottie van 14 jaar heeft.

5Likes
2Comments
715Views
AA

1. A/N

 

 

                                                                          *A/N

'I teach you...' Is het vervolg op 'one drink, one vacation, One Direction'. Na Achely's dood weet Harry niet meer wat hij met zijn leven moet, hij, de jongens en Katie gaan allemaal naar Achely's begrafenis, maar hij merkt een onbekend meisje op in de kerk, ze zit naast de ouders van Achely maar hij weet niet wie ze is. Wat blijkt nu, Achely heeft een jonger zusje, Lottie, ze is 14 en lijkt als 2 druppels water op een jongere versie Achely. 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...