24 days with One Direction ❅

188 mil fra Los Angeles driver Jackie med hendes lillesøster og tante en campingplads. I den øde by lever de af de to til tre gæster om ugen - men, hverdagen ændres hurtigt for den lille familie, da 5 drenge kører galt og skal overnatte på campingpladsen.

68Likes
45Comments
28956Views
AA

1. -

 

 

24 days with One Direction 
an fanfiction christmas calendar by Mynthe

 


 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...